2,194
3 دقیقه

بونیونت Bunionette  (بونیونِت) به معنای بونیون کوچک است. بونیون برجستگی است که در کنار داخلی مفصل شست بعضی افراد بوجود میاید و بونیونت برجستگی است که در لبه کناری مفصل انگشت کوچک پا ایجاد میشود.

به این بیماری بونیون خیاط ها هم میگویند. قبلا خیاط ها مدت های زیادی بصورت چهار زانو بر روی زمین می نشستند و به همین خاطر لبه خارجی پای آنها به زمین فشرده میشد.

بر اثر این فشار ممتد بتدریج لبه خارجی پا برجسته شده و این مشکل بوجود میامد.

آناتومی

بونیونت در محلی ایجاد میشود که انگشت کوچک پا به کف پا متصل میشود. این ناحیه در واقع مفصلی است که به آن مفصل متاتارسوفالانژیال Metatarsophalangeal joint میگویند.

متاتارس ها پنج استخوان بلند در کف پا هستند و منظور از فالانژ ها استخوان های کوچکی هستند که بند های انگشتان را تشکیل میدهند. همه انگشتان سه فالاتژ دارند بجز شست پا که دو بند و در نتیجه دو فالانژ دارد.

بونیونت در واقع برجستگی است که بر روی سر استخوان متاتارس پنجم پا در محلی که با بند اول انگشت پنجم مفصل میشود بوجود میاید و علت اصلی آن فشارهای ممتدی است که به این ناحیه وارد میشود.

معمول ترین فشار وارده به این تاحیه فشار کفش تنگ به پنجه پا است. در بعضی افراد در سنین بعد از بلوغ پنج پا به تدریج پهن میشود و این پنجه پهن وقتی با یک کفش تنگ مواجه میشود فشار مداوم و ممتد کفش موجب برجستگی بونیونت میگردد. این فشار موجب میشود پوست تحت فشار قرار گرفته و برجسته شده و بعد از مدتی دردناک شود. اگر در زیر پوست تحت فشار، استخوان قدری برجستگی هم داشته باشد فشاری که به پوست وارد میشود باز هم بیشتر میگردد. در این موارد پوست بین استخوان و کفش فشرده شده و آزرده میشود.

مهمترین علائم بونیونت برجستگی در لبه خارجی پا در محل اتصال به انگشت پنجم است. پوست ناحیه برجسته و کلفت و گاهی دردناک میشود. تشخیص این بیماری به توسط معاینه پزشک داده میشود. ممکن است در رادیوگرافی ساده از کف پای بیمار تغییراتی در استخوان های پنجه پا دیده شود.

فهرست