ستون فقرات دکتر علیرضا مقتدری الدکتور علي رضا مقتدري Dr. Alireza Moghtaderi
دکتر مقتدری

دکتر علیرضا مقتدری

متخصص طب فیزیکی و الکترودیاگنوز
فلوشیپ فوق تخصصی درد از آلمان

اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، مجتمع پزشکی قصرنور، واحد۳۰۵

لیزر درمانی۱۰۰%
۱۰۰%
انجام عمل جراحی بسته دیسک کمر۱۰۰%
۱۰۰%
نوار عصب و عضله۱۰۰%
۱۰۰%
کاردرمانی۱۰۰%
۱۰۰%
درمان دردهای لگن، دیسک کمر، آرتروز۱۰۰%
۱۰۰%
درمان تنگی کانال نخاع بدون جراحی۱۰۰%
۱۰۰%
تزریقات داخل کانال نخاع۱۰۰%
۱۰۰%
فیلم
فهرست