سوابق تحصیلی

دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۸۲-۱۳۷۵
رتبه دوم امتحان بورد تخصصی شهریور ۱۳۸۸
دکترای تخصصی: گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی فارس سال ۱۳۸۸
دکترای فوق تخصصی: فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد دانشگاه هایدلبرگ آلمان سال ۲۰۱۴
دکتر مقتدری

تشخیص و درمان غیر جراحی بیماری های اسکلتی و عضلانی

متخصص طب فیزیکی در اصفهان