2,567
3 دقیقه

التهاب مفصل ساکروایلیاک

  1. خانه
  2. مطالب
  3. التهاب مفصل ساکروایلیاک
لگن درد

مفصل ساکروایلیاک محل اتصال ستون مهره به لگن خاصره است و التهاب این مفصل که به آن ساکروایلئیت Sacroiliitis میگویند میتواند موجب بروز کمردرد، درد پشت لگن و درد کشاله ران در جلوی لگن شود.

مفاصل ساکروایلیاک بین استخوان خاجی (ساکروم) و استخوان های بی نام قرار دارد.

آناتومی

مفصل ساکروایلیاک از کنار هم قرار گرفتن استخوان ساکروم یا خاجی و قسمت ایلیاک استخوان بی نام بوجود میاید. ساکروم استخوان مثلثی شکلی است که در انتهای پایینی ستون مهره کمری قرار گرفته و از دو طرف به دو استخوان بی نام لگن خاصره متصل شده است.

استخوان بی نام خود از سه قسمت تشکیل شده و قسمت ایلیاک آن با ساکروم مفصل میشود. مفصل ساکروایلیاک حرکت کمی دارد و پایداری آن به توسط لیگامان ها و رباط های بسیار قوی است که به دو طرف مفصل یعنی به استخوان های ساکروم و ایلیاک متصل میشوند.

مهمترین علل التهاب مفصل ساکروایلیاک که میتوانند موجب بروز درد در این مفصل شوند عبارتند از

آرتروز یا ساییدگی مفصل ساکروایلیاک

شکستگی و یا دررفتگی مفصل ساکروایلیاک و بد جوش خوردن یا جوش نخوردن محل آسیب

بیماری های روماتیسمی مانند اسپوندیلیت انکیلوزان و دیگر اسپوندیلوآرتروپاتی (مانند پسوریازیس، بیماری رایتر و بیماری های التهابی روده (کولیت اولسرو و بیماری کرون) و روماتیسم مفصلی

بارداری و زایمان با مکانیسم باز شدن و تحت کشش قرار گرفتن مفاصل لگن در زمان بارداری و حین زایمان

عفونت مفصل ساکروایلیاک مانند ابتلا به بروسلوز یا تب مالت

استئومیلیت یا عفونت استخوان های نزدیک مفصل ساکروایلیاک

فهرست