2,699
3 دقیقه

سندرم استرس پاتلوفمورال

  1. خانه
  2. سندرم
  3. سندرم استرس پاتلوفمورال
سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS)

سندرم استرس کشککی رانی که باعث آسیب غضروف زیر کشکک می شود,بیشتر در خانم های جوان شایع است.

هر عاملی که باعث شود استخوان کشکک(پاتلا)در وضعیت خارجی تری نسبت به حالت طبیعی قرارگیرد,باعث سندرم استرس پاتلوفمورال(Patello Femoral Pain Syndrome)می گردد.

اختلال در راستای اندامهای تحتانی(اختلالات بیومکانیکی اندام تحتانی)مثلا به علت ژنووالگوم,چرخش های بیش از اندازه ساق پا و… می تواند روند PFPS را تسهیل کند.

کوتاهی بسیاری از عضلات اندام تحتانی (مثل گاستروسولئوس,همسترینگ,عضله تنسورفاسیالاتا و کوتاهی ایلیوتیبیال باند) ,ضعف و آتروفی عضله واستوس مدیالیس اوبلیک (VMO) و… نیز باعث سندرم استرس پاتلوفمورال می گردد.

علایم و نشانه ها

وجود درد در ناحیه کشکک که با صدای کریپیتاسیون همراه است از علایم این سندرم می باشد.درد با افزایش فعالیت تشدید و با استراحت کاهش می یابد.فعالیت های چون دوزانو نشستن,چهارزانو نشستن و بالا و پایین رفتن از پله ها باعث افزایش درد می گردند.

عدم درمان این سندرم منجربه کندرومالاسی پاتلا (نرم شدن غضروف کشکک) می گردد.

فهرست