1,931
3 دقیقه

shin splint یا درد ساق

درمان معمول به این شکل است:

فاز ۱ : استفاده از یخ به مدت ۳۰ ـ ۲۰ دقیقه، ۲ تا ۳ بار در روز.داروهای ضد التهابی: مثل دیکلوفناک، پیروکسیکام و…

 فاز ۲ :کفش های طبی و یا ارتزهای مناسب؛ به عنوان مثال کفش یا وسیله ای که قوس کف پای مناسبی به وجود آورد.

تمرینات توانبخشی

کشش در عضلات پشت پا (شکل ۱ و ۲) و کشش عضلات جلوی پا (شکل ۳).تقویت و  نیرومند کردن عضلات قدامی پا (شکل ۴).

شکل شماره ۱- کشش عضله گاسترو سینموس (زیر ساق) :

پای آسیب دیده را عقب بگذارید و در حالی که زانوی آن صاف و کشیده و پاشنه ی پا روی زمین باشد. به آرامی  زانوی پای سالم (جلویی) را خم کنید و به سمت دیوار متمایل شوید به طوری که احساس کشش در ساق پای مصدوم کنید. ۲۰ ثانیه مکث کنید و حرکت را ۵ بار تکرار کنید.

شکل شماره ۲ – کشش عضله ی سولئوس (عضله ی روی ساق) :
مانند حرکت قبل اما در اینجا هر دو زانو را خم کنید و مثل قبل کف دو پا روی زمین باشد. به سمت دیوار متمایل شوید به طوری که اینبار احساس کشش در قسمت تحتانی ساق کنید. ۲۰ ثانیه مکث کنید و حرکت را ۵ بار تکرار کنید.

شکل شماره ۳ :
در حالت نشسته پای دردناک را روی پای سالم بیاندازید. انگشتان پا را طوری بکشید که به آرامی احساس کشش در قسمت روی پا کنید. ۲۰ ثانیه مکث و ۵ بار  تکرار کنید.

شکل شماره ۴ :
روی صندلی بنشینید، دست ها را به حالت عادی روی پاهایتان قرار دهید. در حالی که پاشنه ی شما روی زمین ثابت بماند. انگشتان قسمت قدامی پاها را از زمین بلند کنید و سریعاً پائین بیاورید. تمرکز شما باید در انقباض عضلات قدامی پایتان باشد. این حرکت را نیز به صورت ۵ تکرار ۲۰ ثانیه ای انجام دهید.

فاز ۳ :

دیدن خود را (روی تریدمیل و یا زمین دو) محدود کرده و با سرعت مسافت و شدت کمتر کمتری تمرینات خود به ویژه دویدن را انجام دهید. اطلاع برای بیماران: نحوه ی تشخیص شین اسپلینت را یاد بگیرید تا در پیشگیری از بروز مجدد و یا خود درمانی در صورت بازگشت علاوم به شما کمک کند.

ساق پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست