مشخصات

دکتر علیرضا مقتدری

تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۹/۲۶
محل تولد : اصفهان

تخصص ها

دکتر علیرضا مقتدری

متخصص طب فیزیکی والکترودیاگنوز
فلوشیپ فوق تخصصی درد از آلمان

بیمارستان ها

دکتر علیرضا مقتدری

بیمارستان کاشانی
بیمارستان الزهرا

سوابق کار:
استادیار گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۸۸ (مسئول آموزش دستیاران)

دستیار طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی شیراز (دستیار ارشد ) ۱۳۸۸-۱۳۸۵

پزشک مقیم CCU بیمارستان سینا اصفهان ۱۳۸۴

پزشک هلال احمر شهرستان میمه اصفهان ۱۳۸۳

پزشک اورژانس بیمارستان سیدالشهداء شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۴-۱۳۸۲

سوابق تحصیلی

دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۸۲-۱۳۷۵
رتبه دوم امتحان بورد تخصصی شهریور ۱۳۸۸
دکترای تخصصی: گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی فارس سال ۱۳۸۸
دکترای فوق تخصصی: فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال درد دانشگاه هایدلبرگ آلمان سال ۲۰۱۴

تخصص ها

متخصص طب فیزیکی و الکترودیاگنوز
۱۰۰%
فلوشیپ فوق تخصصی درد
۱۰۰%

عضویت انجمن ها

انجمن ها