2,604
3 دقیقه

تارسال کوالیژن یا چسبیده بودن استخوان های کف پا در یک تا دو درصد کل جامعه دیده میشود. البته تنها در یک چهارم این افراد بیماری از خود علائم نشان میدهد و سه چهارم موارد بدون علامت است.

یک سوم تا نیمی از کسانی که در آنها بیماری علائم خود را بروز میدهد برای درمان نیاز به عمل جراحی پیدا میکنند. این بیماری ژن غالب دارد یعنی در صورت ابتلا هر کدام از والدین تمام فرزندان آنها به این مشکل مبتلا میشوند.

علائم تارسال کوالیژن

درد در ناحیه وسط یا بالا یا قسمت خارجی پا در یک نوجوان بعد از یک فعالیت بدنی یا ورزشی شدید و یا حتی در حین ایستادن و راه رفتن معمولی

بهبود نیافتن علائم پیچ خوردن مچ پا بعد از درمان های معمول

کاهش قوس کف پا و ایجاد کف پای صاف

کاهش دامنه حرکتی در مفصل مچ پا

اسپاسم عضلات و یا زود خسته شدن پا

لنگیدن مشاهده اتصال استخوانی بین دو استخوان مجاور در کف پا به توسط رادیوگرافی ساده

مشاهده اتصال فیبرو بین دو استخوان مجاور کف پا توسط ام آر آی

مشکل بیومکانیکی ایجاد شده معمولا با استفاده از کفش های طبی یا کفی های مخصوص انجام میشود. هدف این نوع درمان نه از بین بردن کوالیژن است بلکه هدف فقط از بین بردن درد بیمار است. این وسایل موجب میشوند حرکات غیر طبیعی استخوان های تارس کمتر شده و درد کاهش یابد.

فهرست