2,843
3 دقیقه

بیماری تخریبی و التهابی گردن

  1. خانه
  2. گردن
  3. بیماری تخریبی و التهابی گردن
بیماری های گردن

بیماری  تخریبی و التهابی گردن (Degenerative & Inflammatory Disease )

بیماری تخریبی که باعث گردن درد می شود، شامل استئوآرتریت ( osteoarthritis ) و روماتوئیدآرتریت ( rheumatoid arthritis ) است. استئوآرتریت معمولاً در افراد مسن اتفاق می افتد و نتیجه فرسودگی مفاصل بین مهره های گردنی است. روماتوئیدآرتریت می تواند باعث جدا شدن مفاصل بین مهره های گردنی شود. در هر دو نوع آرتریت فوق درد و خشکی گردن ایجاد می شود.

تخریب دیسک بین مهره ای یکی دیگر از علل گردن درد است. دیسک به عنوان گیرنده شوک و ضربات وارده به ستون فقرات عمل می کند. در تخریب دیسک (معمولاً سنین بالای ۴۰ سال) مهره های گردنی به هم نزدیک می شوند و دیسک عمل خود را به خوبی انجام نمی دهد. در نتیجه فشار بیش از حد روی مهره های گردنی وارد شده و باعث تخریب آنها می شود. همچنین اگر دیسک به بیرون برجسته شود، مستقیماً باعث فشار روی طناب نخاعی می شود که آن را بیرون زدگی دیسک گردنی ( herniated cervical disk ) می نامند.

فهرست