2,677
3 دقیقه

التهاب تاندون چهارسر

  1. خانه
  2. مطالب
  3. التهاب تاندون چهارسر
زانودرد

التهاب عضله چهارسر ران یا تاندنیت کوادری سپس یک از علل درد بالای زانو بخصوص در ورزشکاران است. این بیماری بیشتر در ورزشکارانی که فوتبال یا والیبال میکنند یا می دوند دیده میشود. این بیماری بیشتر در سنین بین ۵۰-۳۰ سال ایجاد میشود

آناتومی

عضلات چهارسر ران از قویترین عضلات بدن بوده و در جلوی ران قرار دارند. در پایین ترین قسمت این عضلات زردپی یا تاندونی قوی موسوم به تاندون کوادری سپس یا چهارسر وجود دارد که در پایین به استخوان کشکک متصل میشود. ار لبه پایینی استخوان کشکک هم یک تاندون قوی به نام تاندون کشکک پایین آمده و به یک برجستگی در بالا و جلوی استخوان درشت نی میچسبد که به آن توبرکل تیبیا Tibial tubercle میگویند. به مجموعه تاندون چهارسر، استخوان کشکک و تاندون کشکک، مکانیسم اکستانسور Extensor mechanism میگویند.

با انقباض عضله چهارسر ران مکانیسم اکستانسور به بالا رفته و زانو را به حالت مستقیم یا اکستنشن Extension درمیاورد. در این بین استخوان کشکک بصورت یک تکیه گاه عمل میکند و استخوان های ران و درشت نی بصورت بازوهای کارگر و مقاومت یک اهرم عمل میکنند. استخوان کشکک با این عمل، قدرت و نیروی عضله چهارسر را بیشتر میکند.

در هنگام فعالیت های روزانه نیروهای زیادی به مفصل زانو وارد میشود. بطور مثال در هنگاه راه رفتن نیرویی برابر با سه برابر وزن و در هنگام دویدن نیرویی برابر با ۵ برابر وزن به مفصل زانو وارد میشود.

ر حین دویدن، پریدن و جهیدن و یا ناگهان حرکت کردن یا ناگهان ایستادن نیروهای زیادی به زانو و از جمله به تاندون چهارسر وارد میشود.

عوامل زیر میتوانند نیروهایی را که به تاندون چهارسر وارد میشوند بیشتر کند

کفش نامناسب، زمین نامناسب برای دویدن – و روش نامناسب تمرین دویدن به مدت زیاد، با سرعت زیاد و یا در مسافت های طولانی هم میتواند همین تاثیر را داشته باشد.

وقتی که شدت یک تمرین ورزشی به ناگهان زیاد میشود هم همین تاثیر ایجاد میشود.

عواملی دیگر مانند سن فرد، قابلیت انعطاف بافت های نرم اطراف زانو هم در تاثیر نیروها به زانو موثرند.

انحراف محور در مفاصل مچ پا، زانو و یا ران هم موثرند. کف پای صاف، حرکت نامناسب کشکک در شیار بین کندیلی ران، چرخش نامناسب تیبیا و تفاوت طول دو اندام تحتانی

میتوانند موجب اعمال نیروهای نامناسب و نامتعادل به مکانیسم اکستانسور شوند.

هر گونه عدوم بالانس و تعادل در عضلات اندام تحتانی میتواند نیروهای نامناسبی به مکانیسم اکستانسور وارد کند.

در کسانی که وزن زیادی دارند هم این وضعیت ایجاد میشود.

قدرت تاندون چهارسر مرتبط با قدرت و تعداد و جهت فیبرهای کلاژنی است که در داخل تاندون قرار دارند. تاندنیت وقتی ایجاد میشود که یک عدم تعادل بین نیروهایی که به تاندون وارد میشود و توانایی تاندون در جذب و پخش آن ایجاد شود. اگر نیرویی که به تاندون وارد میشود بیش از حد تحمل آن باشد آسیب ایجاد میشود. وارد شدن مکرر این آسیب ها بهتاندون موجب بروز پارگی های خفیف و میکروسکوپی در آن میشود.

با هر پارگی، تاندون سعی میکند آن را ترمیم کند ولی هنگامی که مقدار یا تکرر پارگی بیش از توانایی بدن برایترمیم باشد بیماری شروع میشود.

در این وضعیت پاسخ بدن به آسیب بصورت ایجاد التهاب در ناحیه است که آن هم خود را بصورت درد و تورم نشان میدهد. البته در بسیار اوقات مقدار التهاب کم است و تاندونبیشتر شکل و جنس خود را از دست داده و خراب میشود. چیزی که به آن در اصطلاح پزشکی ژنرسانس Degeneration میگویند.

فهرست