2,647
3 دقیقه

در این ناهنجاری شانه ها به صورت رها شده هستند و به اصطلاح فرد از حالت چهار شانه بودن خارج می شود .

 انواع افتادگی شانه ها:

الف)دوطرفه

ب)یک طرفه

عوامل ایجاد کننده ناهنجاری:

۱-ضعف عضلات بالابرنده کتف ها

۲-ضعف عضلات اطراف شانه ها

۳-وضعیت های کاری

۴-تنبلی و قرارگیری در وضعیتهای غلط

عوارض ناشی از این ناهنجاری:

۱-ایجاد درد در اطراف شانه ها و گردن

۲-ایجاد درد در عضلات بالابرنده شانه ها

۳-ایجاد نقاط دردناک روی عضلات بالابرنده شانه ها خصوصا” در قسمت پشت گردن و عضله فوق خاری

۴-ایجاد ظاهر ناخوشایند در اثر خارج شدن شانه ها از وضعیت طبیعی( از دست دادن حالت چهارشانه)

فهرست