2,043
3 دقیقه

از یک تشک چه انتظاری دارید

  1. خانه
  2. مطالب
  3. از یک تشک چه انتظاری دارید
تشک استاندارد

از یک تشک چه انتظاری دارید

انتخاب تشک مناسب مهم است . پزشکان سابقا تشک های ارتوپدی خیلی سفت را به افرادی که کمر درد داشتند ، توصیه می کردند . ولی بهتر است این کار را نکنید. نظر سنی های اخیر نشانداده اند ، افرادی که از تشک های خیلی سفت استفاده می کنند ، کیفیت خواب کمی دارند . محققان می گویند، تشک خیلی نرم هم تاثیر زیادی برای تراز بندی صحیح بدن ندارد.

اگر می خواهید روی خرید تشکی جدید سرمایه گذاری کنید ، از تشک های سفت یا نیمه سفت که انعطاف پذیر یا فومی باشند، استفاده کنید. حتی می توانید با اضافه کردن یک لایه memory foam روی تشک تان کیفیت انعطاف تشک خود را بهبود بخشید. متاسفانه حتی موقع خرید و تست چند دقیقه ای هم نمی توانید متوجه راحتی و مناسب بودن تشک شوید. بعضی شرکت ها اجازه می دهند مدت زمانی خاص از تشک استفاده کنید و در صورت عدم رضایت آن را برگردانید.

این تشک را در حال حاضر در بازار پیدا نمی کنید؟ می توانید با قرار دادن یک تخته چوبی ارزان در زیر تشک تان، باعث سفت تر شدن آن شوید. یا این که تشک تان را کف اتاق بیندازید تا کمتر حرکت کند و برای درد کمرتان بهتر باشد.

انتخاب تشک مناسب مهم است . پزشکان سابقا تشک های ارتوپدی خیلی سفت را به افرادی که کمر درد داشتند ، توصیه می کردند . ولی بهتر است این کار را نکنید. نظر سنی های اخیر نشانداده اند ، افرادی که از تشک های خیلی سفت استفاده می کنند ، کیفیت خواب کمی دارند . محققان می گویند، تشک خیلی نرم هم تاثیر زیادی برای تراز بندی صحیح بدن ندارد.

اگر می خواهید روی خرید تشکی جدید سرمایه گذاری کنید ، از تشک های سفت یا نیمه سفت که انعطاف پذیر یا فومی باشند، استفاده کنید. حتی می توانید با اضافه کردن یک لایه memory foam روی تشک تان کیفیت انعطاف تشک خود را بهبود بخشید. متاسفانه حتی موقع خرید و تست چند دقیقه ای هم نمی توانید متوجه راحتی و مناسب بودن تشک شوید. بعضی شرکت ها اجازه می دهند مدت زمانی خاص از تشک استفاده کنید و در صورت عدم رضایت آن را برگردانید.

این تشک را در حال حاضر در بازار پیدا نمی کنید؟ می توانید با قرار دادن یک تخته چوبی ارزان در زیر تشک تان، باعث سفت تر شدن آن شوید. یا این که تشک تان را کف اتاق بیندازید تا کمتر حرکت کند و برای درد کمرتان بهتر باشد.

فهرست