2,592
3 دقیقه

پارگی ماهیچه دو سر بازویی

  1. خانه
  2. مطالب
  3. پارگی ماهیچه دو سر بازویی
پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی

ماهیچه دو سر بازویی در جلوی بازو قرار گرفته است و ماهیچه اصلی در این ناحیه می‌باشد . ماهیچه‌ای که هنگام عضله گرفتن در قدام بازو برجسته می‌شود در واقع همین ماهیچه دو سر بازویی می‌باشد . این ماهیچه در انتهای پایینی به ابتدای استخوان ساعد متصل می‌شود و با انقباض خود به خم‌شدن آرنج کمک کرده و ساعد را به نحوی می‌چرخاند که کف دست رو به بالا قرار گیرد . انتهای بالایی این ماهیچه در ناحیه شانه به دو تاندون منتهی می‌شود به همین خاطر به آن ماهیچه دو سر بازویی اطلاق می‌گردد.

این دو تاندون به استخوان کتف متصل می‌شوند . سر بلند ماهیچه دو سر بازویی در مسیر خود از داخل شیاری در سر استخوان بازو عبور می‌کند . این شیار در حقیقت بین دو برجستگی سر استخوان بازو قرار داشته و با پوششی لیگامانی پوشیده می‌شود . این سر بلند پس از عبور از داخل شیار به لبه فوقانی کاسه‌ای می‌چسبد که سر استخوان بازو در آن قرار گرفته است . این تاندون صرف‌نظر از کمک به بالا بردن اندام در ناحیه شانه از قدام ، با کمک عناصر دیگر مانند عضلات چرخاننده بازو (ROTATOR CUFF) به استحکام قرارگیری سر استخوان بازو در کاسه خود کمک می‌کند .

علت پارگی سر دراز ماهیچه دو سر بازویی (BICEPS TENDON RUPTURE OF LONG HEAD) چیست ؟

از همه شایع‌تر در سنین بالا با این پدیده روبه‌رو می‌شویم . در این سنین سر دراز ماهیچه دو سر بازویی بر اثر کثرت استفاده و تغییرات ناشی از سن ضعیف و شکننده است . لذا زمانی فرا می‌رسد که در اثر انقباض ناگهانی این ماهیچه که لزوماً شدید هم ممکن است نباشد ، سر بلند آن در محل عبور از شیارش در سر استخوان بازو دچار پارگی می‌شود .

این پارگی در سنین دیگر نیز با شیوع کمتر اتفاق می‌افتد . در فعالیت‌ها و ورزش‌هایی که با انقباض مرتب این ماهیچه همراه بوده ، بخصوص در مواردی که دست بالای سر فعالیت می‌کند ، به تدریج سر بلند ماهیچه دو سر بازویی ضعیف شده و در نهایت این ضعف ممکن است به حدی برسد که باعث پارگی در تاندون گردد .  مجموعه عواملی که باعث التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی (BICEPS TENDINITIS) می‌شوند در صورت عدم درمان و ادامه عارضه ممکن است منجر به پارگی سر دراز ماهیچه شوند . حوادث ورزشی و رویدادهایی که منجر به انقباض شدید و خارج از حد ماهیچه دو سر بازویی شوند نیز از علل دیگر پارگی این تاندون هستند . تزریق موضعی کورتون در تاندون برای درمان درد شانه به علت التهاب تاندون ماهیچه دوسر بازوئی (BICEPS TENDINITIS) با تضعیف ماهیچه‌ای که از پیش آزرده و بیمار بوده است می‌تواند باعث پارگی آن تاندون گردد در سنین بالا در بسیاری از اوقات فرد با شکایت از پیدایش توده‌ای گوشتی و برجسته در پایین و قدام بازو مراجعه می‌کند . این توده ممکن است در روزهای اول با درد و حساسیت در لمس همراه باشد و در زیر پوست ناحیه بازو کبودی منتشری پدید آمده باشد  . آنچه در واقع رخ داده است این است که سر دراز ماهیچه دو سر بازویی پاره شده و این ماهیچه پس از از دست دادن اتصالش در بالا ، به سمت پایین بازو جابه‌جا شده و به شکل توده ای مدور در آن ناحیه به چشم می‌خورد . کبودی منتشر نیز به علت خونریزی ناشی از همین پارگی می‌باشد

گاهی فرد مسن ,حادثه منجر به پارگی را به خاطر نیاورده و به صورت اتفاقی متوجه وجود چنین توده‌ای در قدام و پایین بازو می‌شود . در غیر از سنین بالا معمولاً حادثه‌ای با انقباض شدید و خارج از حد  ماهیچه منجر به این پارگی می‌شود و پس از این رویداد است که تغییرات توضیح داده شده در بالا پدیدار می‌گردند . بنابراین فرد ,حادثه منجر به این اتفاق را به خوبی به خاطر داشته و لحظه حادثه را به صورت پاره شدن چیزی در داخل بازو احساس کرده است . پزشک معالج با بهره‌گیری از چنین شرح حالی اگر وجود داشته باشد و رویت وضعیت به‌وجودآمده تشخیص را مطرح می‌سازد . در این عارضه با انقباض ماهیچه دو سر بازویی مانند خم کردن آرنج در برابر مقاومت مشاهده می‌شود که توده به وجود آمده در پایین بازو که در حقیقت همان ماهیچه دو سر بازویی می‌باشد در اثر انقباض جابه‌جا شده و سفت می‌شود . این کار به شناسایی جنس این توده کمک می‌کند .عملکرد ماهیچه ضعیف می‌شود ولی از بین نمی‌رود و مشاهده می‌شود فرد همچنان قادر به خم کردن آرنج و چرخش ساعد به‌نحوی است ‌که کف دست رو به بالا قرار بگیرد زیرا از یک طرف سر دیگر ماهیچه دو سر بازویی که همان سر کوتاه می‌باشد همچنان  به محل خود در کتف متصل است و در ضمن ماهیچه‌های دیگری نیز که در بازو و ساعد عملکرد مشابهی دارند ، امتدادشان همچنان برقرار است و به کار خود مشغولند.

فهرست