2,719
3 دقیقه

لابروم در مفصل شانه؟

 آسیب لابروم در ناحیه شانه یکی از علل درد شانه بخصوص در ورزشکاران است.

آناتومی

مفصل اصلی شانه از کنار هم قرار گرفتن استخوان های بازو و کتف تشکیل شده است. در این مفصل سر استخوان بازو در کنار قسمتی از استخوان کتف که به آن حفره گلنوئید گفته میشود قرار میگیرد. حفره گلنوئید کم عمق است و سر استخوان بازو در کنار حفره گلنوئید مانند یک توپ بسکتبال در کنار یک بشقاب است. این شکل خاص حفره موجب میشد تا مفصل شانه مانند مفصل ران پایداری ذاتی نداشته و پایداری آن تا حد زیادی وابسته با بافت نرم ( عضلات و رباط ها و تاندون ) اطراف آن باشد. در این میان لابروم به پایداری مفصل کمک میکند.

لابروم بافتی شبیه به منیسک زانو است ( تقریبا ترکیبی از بافت رباط و غضروف) که دور تا دور لبه حفره گلنوئید چسبیده است. چسبیدن لابروم به حاشیه حفره گلنویید موجب میشود حفره بزرگتر و عمیق تر شده و در نتیجه پایداری مفصل شانه بیشتر شود.

گاهی اوقات در حین حرکات شدید مفصل شانه لابروم در بین سر استخوان بازو و لبه حفره گلنوئید گیر میکند و این گیر کردن میتواند موجب پاره شدن لابروم شود. تعدادی از تاندون ها و رباط هایی که در پایداری شانه اهمیت زیادی دارند (بخصوص تاندون عضله دوسر بازو) به لابروم میچسبند و پاره شدن لابروم موجب کاهش کارآیی این بافت ها میشود. در نتیجه پاره شدن لابروم موجب ناپایدار شدن مفصل شانه و درد میشود.

لابروم میتواند بدنبال زمین خوردن با کف دست و بدنبال آن ضربه شدید سر استخوان بازو به لبه حفره گلنوئید ایجاد شود. پارگی این بافت همچنین میتواند بدنبال فعالیت های بدنی و یا ورزش های شدید که در آنها شانه به شدت حرکت میکند ایجاد شود. در شانه هایی که ناپایدارند نیمه دررفتگی های مکرر سر استخوان بازو از درون حفره گلنویید میتواند موجب پارگی لابروم شود.

عضله دوسر بازو مهمترین عضله در جلوی بازو است. این عضله در بالا دو تاندون دارد که یکی از آنها به بالا و جلوی حفره گلنوئید و به لابروم میچسبد. کشش ناگهانی تاندون این عضله میتواند موجب کنده شدن لابروم از لبه حفره گلنوئید شود. در هنگام پرتاب کردن توپ بیسبال، در هنگام بالا بردن وزنه به بالای سر در وزنه برداران و یا در هنگامی که چوب گلف یک گلف باز در هنگام ضربه به زمین برخورد میکند عضله بی سپس بشدت تاندون خود را به پایین کشیده و میتواند موجب کنده شدن لابروم از لبه حفره گلنویید شود.

در مواردی که پارگی در قسمت های بالایی لابروم یعنی در محل انصال تاندون عضله دوسر بازو باشد به آن ضایعه اسلپ SLAP و در مواردی که در پایین لابروم باشد به آن ضابعه بنکارت Bankart میگویند.

فهرست