3,963
3 دقیقه

نشانه لرمیت نوعی حس الکتریکی شوک مانندی است که به پشت و اندام تحتانی انتشار می‌یابد این حالت معمولاً با خم کردن یا دیگر حرکات گردن رخ می‌دهد.

این علامت معمولاً خودبخود بهبود می‌یابد اما ممکن است سال ها ادامه یابد علامت لرمیت دربیماری ام‌اس، اسپوندیلیت گردنی، کمبود ویتامین ب ۱۲ وگاهی لنفوم هوچکین دیده می‌شود.

فهرست