2,765
3 دقیقه

برجستگی پشت پاشنه پا

  1. خانه
  2. پا
  3. برجستگی پشت پاشنه پا
برجستگی پشت پاشنه پا

برجستگی پشت پاشنه پا

برجسته شدن پشت استخوان پاشنه در محل اتصال تاندون آشیل را تغییر شکل هاگلاند Haglund’s deformity مینامند.

آناتومی

استخوان پاشنه یا کالکانه بزرگترین استخوان پا است و تاندون آشیل به پشت آن میچسبد. بین تاندون آشیل و استخوان پاشنه کیسه بافتی ظریفی به نام بورس وجود دارد که به علت وجود مایع سینوویال در آن موجب میشود تاندون آشیل راحت تر بر روی استخوان پاشنه حرکت و لغزش داشته باشد.

علت بیماری

شکل استخوان پاشنه در افراد مختلف متفاوت است. در بعضی از افراد در محل اتصال تاندون آشیل استخوان پاشنه برجسته تر از معمول است. این برجستگی میتواند به علت ساخته شدن استخوان اضافه به دنبال کشش مداوم و مکرر تاندون آشیل ایجاد شود. تاندون آشیل به پشت استخوان پاشنه میچسبد و کشش مکرر این تاندون بر روی استخوان میتواند موجب ساخته شدن استخوان اضافه در پشت پاشنه شود.

در افرادی که استخوان پاشنه در قسمت پشت برجسته تر است بافت نرم روی آن بیشتر به کفش فشرده میشود. بتدریج این بافت نرم بر اثر فشار ملتهب شده و این التهاب موجب کلفتی و تورم بافت میشود و همین تورم موجب افزایش برجستگی و بدتر شدن وضعیت میشود.

علائم بیماری

علامت عمده تغییر شکل هاگلاند ایجاد یک برجستگی دردناک در پشت استخوان پاشنه است. البته خود برجستگی معمولا مشکلی از لحاظ کارکرد برای پای فرد ایجاد نمیکند مگر سایش مکرر به کفش و ایجاد درد و گاهی اوقات زخم شدن پوست روی آن.
تشخیص این تغییر شکل با استفاده از گفته های بیمار و معاینه پزشک و بررسی رادیوگرافی استخوان پاشنه است.

فهرست