2,342
3 دقیقه

نکاتی در مورد بالا رفتن از پله ها

اگر مجبور باشید از پله استفاده نمایید باید به چند نکته توجه کنید
دقت کنید آیا پله ها استاندارد هستند یعنی ارتفاع پله ها ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر است؟
اگر ارتفاع پله ها از حالت استاندارد بیشتر باشد، ضرر بیشتری به شما در هنگام بالا و پایین رفتن، خصوصا پایین آمدن از پله ها وارد میکند.
اگر تعداد پله ها زیاد باشد نیز ضرر زیادی به مفصل زانو خواهد رسید، مثلا اگر کسی در طبقه چهارم خانه ای زندگی میکند، مجبور است روزانه حدود ۱۰۰ پله را بالا و پایین برود.حتی اگر پله ها استاندارد باشند ، توصیه میشود پله ها را یکی یکی بالا برود

یعنی پای راست روی پله دوم و سپس پای چپ روی پله دوم و به همین ترتیب پله ها را بالا برود. تا طبقه دوم که هنوز خستگی عضلانی به شما فشار نیاورده است، میتوانید به همین روال پله ها را بالا بروید. اگر شما تندتند پله ها را بالا بروید در واقع ناخواسته باعث سایش زانو به سطح مفصلی زیرین آن خواهید شد و سطح مفصلی را تخریب میکنید. برای همین باید در پاگرد استراحت کنید و دوباره پله ها را یکی یکی بالا بروید.

اگر شما به مشکل قلبی دچارید بهتر است در هر پاگرد ، یعنی بعد از بالا رفتن از هفت تا هشت پله، استراحت کوتاهی داشته باشید. اگر هم به مشکلات و دردهای کمری و زانودرد مبتلا هستید ، بهتر است در فقدان آسانسور و اگر مجبورید از پله ها استفاده کنید، آنها را از پهلو بالا بروید، یعنی به دیوار تکیه داده و به همین شیوه یکی یکی پله ها را بالا بروید. این حالت باید خصوصا در موقع پایین آمدن از پله ها رعایت شود.

شما باید به دیوار تکیه کرده، ابتدا یک پا و سپس پای دیگر را روی پله پایینتر قرار دهید. این مساله مهم را باید در هنگام پایین آمدن از سطح شیب دار نیز مدنظر قرار بدهید. کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی میکنند و خانه هایشان در سطح شیبدار تندی واقع است، باید در هنگام پایین آمدن، همانند اسکی بازان عمل کرده و به حالت زیگزاک یا مارپیچی و عمود بر سطح شیبدار پایین بیایند تا کمترین فشار به زانوها وارد شود. مبادا به حالت مستقیم و پیادهروی عادی پایین بیایید، چون بیشترین فشار را وارد کرده و به کشکک زانو آسیب میزنید.

این نکات را با تاکید بیشتری به خانمها یا آقایانی توصیه میکنم که بار دستشان است و خرید کرده اند و این فشار مضاعف را به زانوها می آورند. اگر کشکک زانو آسیب ببیند، درد شدید و آب آوردن زانو در انتظارتان است.با رعایت کردن این نکات به مرور زمان آسیب جبران ناپذیری به سلامت خود وارد میکنند.

فهرست