2,163
3 دقیقه

اسکلرودرمی چیست ؟

اسکلرودرمی جزو بیماریهای خودایمنی است که سفت شدن پوست جزو بارزترین علایم آن محسوب میشود…

«اسکلرو» به معنای سفتی و «درمی» به معنای پوست است و به همین دلیل هم بیماری اسکلرودرمی را در مواردی، «سفتی پوست» هم مینامند اما در این بیماری، بیمار فقط علایمی مانند سفتی پوست را تجربه نمیکند، بلکه دچار مشکلات دیگری مانند ناراحتیهای تنفسی و کلیوی هم میشود.

وقتی فردی به اسکلرودرمی مبتلا میشود، سلامتش بیشتر با عوارض تنفسی و کلیوی در معرض خطر قرار میگیرد، نه با مشکل پوستی. ابتلا به این بیماری باعث سفت شدن پوست قسمتهای انتهایی اندامها، دستها و انگشتان میشود.

گاهی افرادی که از این بیماری رنج میبرند، در اثر سفت شدن بیش از اندازه انگشتان دست و پا، با محدودیتهای آزاردهندهای در خم و راست کردن آنها مواجه میشوند. معمولا نوک انگشتان این بیماران در مواجهه با سرما، دچار زخمهای ناراحت کنندهای میشود که به درمان نیاز دارند.

درمان بیماری اسکلرودرمی باید زیرنظر متخصص روماتولوژی انجام شود اما از آنجا که علایم پوستی این بیماری بسیار واضحتر هستند و نام آن هم براساس نشانه های پوستیاش گذاشته شده، ممکن است این بیماران ابتدا به متخصص پوست مراجعه کنند و سپس با تشخیص نوع بیماری، به متخصص روماتولوژی ارجاع داده شوند.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که معمولا صورت افراد مبتلا به این بیماری هم شکل خاصی دارد. یعنی بیشتر این بیماران بینی های نوک تیز و باریک و محدودیت در باز کردن دهان دارند و رگهایی خونی در صورتشان به وجود میآید. این علایم هم میتوانند به تشخیص بیماری کمک کنند.

فهرست