2,849
3 دقیقه

در زیر  مفصل اصلی شست که به آن مفصل متاتارسوفالانژیال اول میگویند دو استخوانچه کوچک بنام سزاموئید وجود دارد که در صورت آسیب یا التهاب میتوانند موجب بروز درد و ناراحتی برای فرد شوند.

آناتومی

در بافت نرم زیر مفصل اصلی شست پا دو استخوان کوچک به اندازه یک نخود کوچک وجود دارند که به آنها استخوان های سزاموئید Sesamoid bones یا کنجدی میگویند. عضله خم کننده شست که شست پا را به طرف پایین خم میکنند را فلکسور شست میگویند. تاندون فلکسور شست در مسیر خود از مجاورت این استخوانچه ها عبور میکند.

استخوانچه های سزامویید ها موجب میشوند تاندون خم کننده یا فلکسور شست از مفصل متاتارسوفالانژیال شست کمی فاصله گرفته و بدین طریق سزاموئید ها مانند یک اهرم عمل کرده قدرت تاندون ها را افزایش میدهند. سزامویید ها همچنین موجب جذب نیروهای ضربه ای میشوند که در موقع راه رفتن به شست پا وارد میشوند. وجود سزاموئید ها موجب میشود اصطکاک بافت نرم در زیر مفصل شست کاهش یابد.

استخوان های سزاموئید به علل مختلفی میتوانند موجب درد شوند

التهاب بافت نرم اطراف استخوان های سزاموئید را سزاموئیدیت Sesamoiditis میگویند. دویدن و یا حرکات رقص بمدت طولانی میتواند به علت حرکت مداوم و مکرر استخوان های سزامویید موجب التهاب بافت های اطراف آن و در نتیجه بروز درد شود

یک ضربه شدید به زیر پنجه پا میتواند موجب شکستگی سزاموئید و بروز درد در آن شود. ضربات مکرر به زیر شست پا هم میتواند موجب بروز شکستگی های استرسی در این استخوان ها شود

آرتریت یا التهاب مفصل بین استخوان های سزاموئید و استخوان شست پا هم میتواند موجب بروز درد در زیر شست پا شود. در کنار هم قرار گرفتن سزامویید و استخوان شست پا در واقع یک مفصل را تشکیل میدهد و این مفصل هم میتواند مانند دیگر مفاصل بدن دچار التهاب و آرتریت شود. آرتریت این مفصل در کسانی که قوس کف پا زیادی دارند بیشتر دیده میشود. در این افراد به علت تغییر در بیومکانیک کف پا فشار زیادی به این مفصل وارد میشود

گاهی اوقات خونرسانی به استخوان سزاموئید از بین رفته و بیماری به نام استئوکندریت Osteochondritis را در این استخوان ایجاد میکند. واکنش بدن به این وضعیت رسوب کلسیم در بافت های اطراف استخوان است که موجب بروز درد و تورم در ناحیه میشودگاهی اوقات بافت نرم زیر استخوان سزاموئید زیاد شده و برجسته میشود و حالتی شبیه به میخچه را بوجود میاورد که موجب بروز درد میشود

قرار گرفتن مداوم شست در حالت خمیده به پشت مانند استفاده مداوم از کفش های پاشنه بلند میتواند موجب فشار زیاد به استخوان های سزاموئید شود

علائم مشکلات استخوان سزامویید چیست؟

مهمترین علامت مشکلات استخوان سزاموئید، احساس درد در زیر مفصل اصلی شست پا است. در این موارد حرکت شست پا بخصوص در موقع راه رفتن شدت درد را افزایش میدهد. فشار دادن به زیر مفصل شست پا با انگشت و یا حرکت دادن شست پا به پشت هم معمولا موجب شدیدتر شدن درد میشود.

در این بیماران گاهی اوقات حرکت نامناسب سزامویید موجب احساس کلیک و تقه دردناکی در شست پا میشود. تعدادی از بیماران ممکن است احساس بیحسی در پوست بین شست و انگشت دوم داشته باشند.

تشخیص مشکلات استخوان سزاموئید معمولا با توجه به مشکلات بیمار و انجام معاینه به توسط پزشک انجام میشود. تهیه رادیوگرافی خاصی به نام Axial view از شست پا میتواند استخوان های سزاموئید رو مشکلات احتمالی آن را بهتر نشان دهد.

فهرست