2,453
3 دقیقه

ارتباط چاقی و درد زانو

  1. خانه
  2. زانو
  3. ارتباط چاقی و درد زانو
ارتباط چاقی و درد زانو

اگر زانو های شما مجبور باشند هر روز وزن بیشتری را تحمل کنند فشار وارده به آنها بیشتر میشود. این فشار بطور مستقیم به غضروف مفصل وارد میشود. وقتی که فشاری بیش از حد تحمل به غضروف های زانو وارد میشود این بافت بتدریج خراب شده و این آغاز ساییدگی مفصل است. چاقی همین مشکلات را برای زانو ایجاد میکند.

ساییدگی و آرتروز یک بیماری مفصلی شایع است که تخمین زده میشود در ۳۷ درصد افراد با سن بیش از ۶۰ سال وجود دارد. آرروز عامل عمده درد مفصلی است.

آرتروز عامل مهمی در کاهش نیروی مولد جامعه بوده و موجب تحمیل مخارج درمانی بالایی بر دوش نظام اقتصائی جوامع میشود. آرتروز علت ۹۷ درصد جراحی های تعویض مفصل زانو است.

شیوع آرتروز زانو در حال افزایش است. این افزایش دو عامل عمده دارد

مسن شدن جامعه

چاق شدن مردم

بافت چربی بدن موجب ترشح سیتوکین هایی مانند لپتین Leptin ، رزیستین resistin و آدیپونکتین adiponectin میشوند. به اینها adipocytokines میگویند. بعضی محققین عقیده دارند این هورمون ها میتواند با ایجاد واکنش های التهابی و با تخریب غضروف مفصلی در بروز آرتروز و ساییدگی مفصل نقش داشته باشد. دو ماده دیگر که از بافت چربی آزاد شده و میتوانند موجب بروز التهاب شوند عامل نکروز توموری آلفا tumor necrosis factor alpha و اینترلوکین یک interleukin-1 هستند که میتوانند موجب تخریب غضروف شوند و تخریب غضروف سرآغاز بروز ساییدگی مفصل است.

به دلایل ذکر شده احتمال بروز ساییدگی و آرتروز زانو در افراد چاق بیش از معمول است.

فهرست