4,222
3 دقیقه

برق گرفتگی در شانه و دست

  1. خانه
  2. شانه
  3. برق گرفتگی در شانه و دست
ناودان استخوان

احساس برق گرفتگی در شانه و دست معمولاً حالتی است که در ورزشکارانی که ورزش های بسیار پرتحرک را انجام میدهند دیده میشود. ورزشکار بدنبال آسیبی که موجب کشش اعصاب در ناحیه گردن و شانه میشود احساس میکند یک شوک الکتریکی به اندام فوقانیش وارد کرده اند.

بلافاصله بیمار دچار گزگز و بیحسی و احساس گرما و احساس ضعف در اندام فوقانی هم میشود. این احساس معمولاٌ چند ثانیه یا چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد ولی در کمتر از ده درصد موارد ممکن است چند روز هم ادامه داشته باشد. مکانیسم این ضایعه به این صورت است که سر بیمار بشدت به یک طرف خم شده و کشیده میشود و این وضعیت موجب خم شدن گردن و کشیده شدن شبکه عصبی گردن میشود. در حین کشتی یا فوتبال ممکن است بیمار با کنار سر به زمین برخورد کرده و دچار این ضایعه شود.

تا وقتی ورزشکار درد دارد نباید ورزش را ادامه دهد. اگر درد گردن یا احساس ضعف در اندام فوقانی دارد باید به پزشک مراجعه کند. اگر مشکل چند روز ادامه داشت باید با کمک فیزیوتراپ سعی کرد نرمش های کششی گردن و نرمش های تقویتی گردن را انجام دارد. اگر زیاد دچار این وضعیت میشوید ممکن است استفاده از یک پد مخصوص شانه در حین ورزش به شما کمک کند.

فهرست