ورزش مخصوص درد سیاتیک
کمر

ورزش مخصوص درد سیاتیک

question_answer۰
ورزش مخصوص درد سیاتیک https://drmoghtaderi.org/wp-content/uploads/2022/04/درد-عصب-سیاتیک.mp4   تمرین های ورزشی برای کاهش درد کمر و عصب سیاتیک 🔴برای مشاهده روزانه ویدیوهای…
ورزش کمر و لگن و شانه
شانهلگن

ورزش تقویت کمر و لگن و شانه

question_answer۰
https://drmoghtaderi.org/wp-content/uploads/2021/11/تمرین-کمر-لگن-شانه.mp4   تمرین های عالی جهت کاهش درد کمر، لگن، شانه و ستون فقرات به وسیله چوب. اگر می توانید…
ورزش کمر درد
کمرکمرکمرکمر

ورزش تقویت عضلات کمر

question_answer۰
ورزش تقویت عضلات کمر https://drmoghtaderi.org/wp-content/uploads/2021/08/تقویت-عضلات-کمر.mp4   تمرین کتاب باز، تقویت عضلات کمر💪🏃‍♂️ 💥بفرستید برای دوستانی که در طول روز زیاد…
فهرست