فلج مغزی
مطالبمغز

فلج مغزی

خانهمغزفلج مغزی یا Cerebral Palsy یا به اختصار CP مینامند. مهمترین علائم فلج مغزی ناتوانی های حرکتی در بچه است که تا آخر عمر…
بیماری نورون حرکتی
مطالبمغز

تقویت مغز

question_answer۰
خانهمغزروش صحیح ورزش کردن برای تقویت مغز: برای تقویت مغز توصیه به انجام ورزش های با شدت ملایم تا متوسط…
فهرست