آرتروز زانو
آرتروزمطالب

آرتروز زانو

با شروع بیماری آرتروز زانو، غضروف انتهای تحتانی استخوان فمور(ران) و غضروف قسمت فوقانی استخوان درشت‌نی به تدریج دچار تغییرات…
هالوکس ریجیدوس یا آرتروز شست پا
آرتروزمطالب

آرتروز شست پا

خانهآرتروزهالوکس ریجیدوس شایعترین محل آرتروز یا سائیدگی مفصلی در کف پا در انگشت شست است درست در مفصلی که بین…
آرتروز یا ساییدگی مچ دست
آرتروزمطالب

آرتروز مچ دست چیست

خانهآرتروزآرتروز یا ساییدگی مچ دست؟ آرتروز Arthrosis یا استئوآرتریت Osteoarthritis همان ساییدگی سطوح مفصلی است. این بدان معنا است که…
آرتروز کمر
آرتروزمطالب

آرتروز کمر

خانهآرتروزآرتریت در مفاصل فاست ستون مهره چیست و چگونه موجب کمردرد میشود؟ مفاصل فاست Facet joint در پشت مهره ها…
آرتروز مفاصل دست
آرتروزمطالب

آرتروز مفاصل دست

خانهآرتروزآرتروز مفاصل دست (hand joints arthrosis) آرتروز , ساییدگی مفاصل انگشتان و شست دستمفاصل متعددی در دست وجود دارند .…
آرتریت پا و مچ پا
آرتروزمطالب

آرتریت پا و مچ پا

خانهآرتروزآرتریت پا و مچ پا آرتریت یا التهاب مفصل یکی از مهمترین عوامل ناتوانی اندام است. این بیماری تقریبا در…
رباط مچ دست
آرتروزمطالب

آرتروز دست

خانهآرتروزآرتروز و درد بندهای انگشتان دست؟ این بیماری با گره های  استخوانی به نام هبردن و بوخارد در سطح بندهای…
فهرست