ورزش های مخصوص عارضه سر و گردن رو به جلو
شانهگردنگردن

ورزش درمان سر به جلو

question_answer۰
ورزش های مخصوص عارضه سر و گردن رو به جلو https://drmoghtaderi.org/wp-content/uploads/2022/04/ورزش-سر-به-جلو.mp4   وقتی بدن خود را به اشتباه حرکت می…
گردن درد بعد از خواب
فیلم آموزشی

گردن درد بعد از خواب

question_answer۰
ورزش گردن درد بعد از خواب https://drmoghtaderi.org/wp-content/uploads/2021/11/گردن-درد-بعد-از-خواب.mp4   از خواب بیدار می شوید و احساس سفتی در گردن دارید؟ یا…
فهرست