تمرین شانه منجمد
شانهفیلم آموزشی

تمرین شانه منجمد

question_answer۰
خانهشانه مشاهده ویدیو در اینستاگرام تمرین شانه منجمد✅ مطابق ویدئو، در حالت ایستاده قرار بگیرید و از کمر به پایین…
شکستگی ترقوه
شانهمطالب

علت درد شانه

خانهشانه علت درد شانه چیست؟ درد شانه علل متفاوتی دارد. منشا این درد میتواند در خود مفصل شانه و یا…
Frozen shoulder
شانهمطالب

شانه یخ زده

خانهشانه شانه یخ زده چیست؟ حدود دو درصد افراد جامعه که معمولاً سن آنها بین ۴۰ تا ۶۰ سال است…
زائده آکرومیون
شانهمطالب

ایمپینجمنت شانه چیست

خانهشانه ایمپینجمنت شانه چیست؟ ایمپینجمنت ( خوانده میشود ایم- پینج- منت) Impingement یکی از شایعترین علل درد شانه در بالغین…
سراتوس انتریور
شانهمطالب

سندرم گیرافتادگی شانه

خانهشانه سندرم  گیرافتادگی شانه (Shoulder impingement syndrome) عبارت است از اختلال در فضای زیراخرمی (ساب آکرومیال) که منجربه فشار بر…
فهرست