سندروم مخروط انتهایی
سندرممطالب

سندرم مخروط انتهایی

خانهسندرممخروط انتهایی (به انگلیسی: Conus terminalis یا Conus medullaris)، قسمت پایانی تنه طناب نخاعی بوده که به دلیل شکل مخروطی به این نام…
كورتيكواسپاينال
سندرممطالب

سندرم طناب قدامى

خانهسندرمغالبا به ضایعات فلکشن ناحیه گردنى مربوط مى‏شوند که قسمت قدام طناب نخاعى صدمه مى‏بیند و میزان جریان خون عروقى…
سندرم طناب خلفى
سندرممطالب

سندرم طناب خلفى

خانهسندرماین سندروم یک سندروم نادر در عین حال شدید است که از نقصهاى عملکردى در ستونهاى خلفى ناشى مى‏شود. تصویر…
علائم بیماری پاركینسون
سندرممطالب

سندرم گیلن باره

خانهسندرمسندرم گیلن باره (GBS) یک نوروپاتی محیطی (بیماری اعصاب محیطی) از نوع پلی نوروپاتی میلین زدای حاد است. در گیلن…
سندرم رایتر
سندرممطالب

سندرم رایتر

خانهسندرمآرتریت راکتیو نوعی آرتریت غیر چرکی حاد بر اثر عفونت در نقطه دیگری از بدن است (معمولاً ادراری تناسلی یا…
سندرم کانال کارپ
سندرممطالب

سندرم کانال کارپ

خانهسندرمنشانگان تونل مچ دست یا سندرم کانال کارپ سندروم تونل کارپ یا کانال مچ دستی بیماری است که به علت…
فهرست