2,792
3 دقیقه

پارگی تاندون عضله دوسر بازو در ناحیه شانه

عضله دوسر بازو در جلوی استخوان بازو قرار دارد. این همان عضله ایست که موقع بازو گرفتن برجسته میشود. وظیفه اصلی این عضله خم کردن مفصل آرنج است ولی عملکرد آن موجب افزایش پایداری مفصل شانه هم میشود.

عضلات برای اینکه بتوانند مفاصل را حرکت دهند باید به استخوان ها بچسبند. اتصال عضلات به استخوان ها معمولا از طریق تاندون یا رباط ها صورت میگیرد. عضله دوسر بازو در بالا به توسط دو تاندون جداگانه (تاندون بلند و تاندون کوتاه) به استخوان کتف میچسبد. در پایین هم به توسط یک تاندون به بالاترین قسمت استخوان رادیوس در ناحیه ساعد میچسبد.

 تاندون عضله دوسر بازو چگونه در ناحیه شانه پاره میشود

همانطور که گفته شد قسمت بالای عضله بی سپس یا دوسر بازویی دو تاندون و قسمت پایین آن یک تاندون دارد. پارگی هم میتواند در قسمت بالای تاندون های عضله دوسر و هم در در تاندون پایین آن ایجاد شود.

تاندون پایین عضله که به استخوان زند زبرین یا رادیال میچسبد میتواند بر اثر فشار زیاد پاره شود. پارگی تاندون عضله دوسر بازویی در ناحیه آرنج موجب بروز مشکلاتی در پایین بازو و نزدیکی مفصل آرنج میشود.

در قسمت بالای عضله معمولا پارگی در تاندون بلند آن و در جایی که تاندون از ناودان استخوان بازو عبور میکند ایجاد میشود. این پارگی موجب بروز علائمی در بالای بازو و در نزدیکی مفصل شانه میشود.

معمولا پارگی تاندون عضله دوسر بازو در ناحیه شانه بدنبال بلند کردن یک جسم سنگین ( بطور مثال در حین بلند کردن وزنه های سنگین در کسانی که بدنسازی میکنند) بوجود میاید. گاهی اوقات زمین خوردن در حالی که کل اندام فوقانی به جلو کشیده شده و کف دست به زمین میخورد هم میتواند موجب پارگی این تاندون شود.

گاهی اوقات تاندون بتدریج و به مرور زمان بر اثر فشارهای زیادی که در حین کارهای سنگین به آن وارد میشود ضعیف و نازک و ریش ریش شده و در نهایت بطور کامل پاره میشود. در مدت زمانی طولانی که تاندون بتدریج ضعیف و ریش ریش میشود به علت تاندنیت ایجاد شده، فرد دچار درد شانه میشود و وقتی که تاندون ناگهان پاره میشود (که معمولا همراه با پاره شدن روتاتور کاف است) ناگهان درد مزمن بیمار شدید شده و سپس از بین میرود و بیمار احساس راحتی میکند.

پارگی ناگهانی بدنبال یک ضربه شدید معمولا در جوان ها و ضعیف شدن تدریجی بدنبال ضربات مکرر معمولا در سنین بالا اتفاق میفتد. چون این عضله در ناحیه شانه به توسط دو تاندون به استخوان کتف میچسبد معمولا پارگی یکی از آنها توانایی و عملکرد عضله را در خم کردن آرنج از بین نمیبرد ولی مسلما آن را ضعیف میکند.

 مهمترین عواملی که موجب افزایش احتمال پاره شدن تاندون عضله دوسر بازو میشوند عبارتند از :

 سن بالا

بالا بردن اشیاء سنگین بطور مکرر به بالای سر

ورزش هایی مثل تنیس و شنا که در آنها دست به بالای سر میرود

کشیدن سیگار

استفاده از داروهای حاوی کورتن

فهرست