3,090
3 دقیقه

اگر درد مداومی در زیر پنجه پایتان دارید و احساس میکنید روی مرمر راه میروید ممکن است نوروم مورتون داشته باشید. این بیماری یک  نوع تومور خوش خیم عصبی است.

نوروم مورتون

البته یک تومور واقعی نیست بلکه در واقع یک نوع کلفتی بافت هایی است که دورادور اعصاب حسی انگشتان پا را فرا گرفته اند.

نوروم مورتون در اعصاب کف پا ایجاد میشود. شایعترین محل آن عصبی است که بین انگشتان سوم و چهارم پا است و علت بوجود آورنده آن معمولاً تحریک، فشار و ضربه به عصب است.

این بیماری در زنان ۱۰ برابر بیشتر از مردان دیده میشود.

در این بیماری ظاهر پا کاملاً طبیعی است ولی در زیر پنجه پا درد سوزاننده ای احساس میشود که ممکن است به انگشتان هم منتشر شود. درد معمولاً با فعالیت و در حین پوشیدن کفش بیشتر میشود. درد معمولاً در شب وجود ندارد. ممکن است احساس گزگز یا احساس ناخوشایندی در انگشتان پا وجود داشته باشد. کفش های پاشنه بلند یا کفش هایی با پنجه باریک و تنگ موجب تشدید درد میشوند.

فهرست