3,502
3 دقیقه

 سینوس تارس یک کانال کوچک استخوانی است که بین استخوان های قاپ ( تالوس) و پاشنه ( کالکانه) قرار گرفته است. بر اثر فشار های زیادی که به مچ پا وارد میشود،

بر اثر چرخش شدید پا به خارج و یا بر اثر مشکلات بیومکانیک در پا (مانند صافی کف پا) این بیماری ایجاد میشود.

اکثر بیمارانی که این عارضه را دارند سابقه پیچ خوردگی مچ پا را در قبل میدهند.

علائم سندم سینوس تارس

مهمترین این علائم عبارتند از

درد مبهم در جلوی قوزک خارجی که با راه رفتن شدیدتر میشود. بخصوص راه رفتن روی زمین های ناهموار فشار دادن ناحیه ای که دقیقا در جلوی قوزک خارجی قرار گرفته است دردناک است.

درد در هنگام چرخش پا به داخل یا خارج

درد معمولا صبح ها بعد از برخاستن از خواب بیشتر است و بعد از مدتی کمتر میشود

احساس ناپایداری در مچ پا

در هنگام دویدن در مسیر قوسی که به طرف پای آسیب دیده است درد ایجاد میشود. مثلا اگر پای راست مشکل دارد در هنگام دویدن در مسیر قوسی با انحنای به راست پا دردناک میشود.

بیمار سعی میکند پایش را بیشتر اوقات به سمت داخل بچرخاند.

فهرست