2,099
3 دقیقه

در رفتگی مادرزادی مفصل زانو

  1. خانه
  2. زانو
  3. در رفتگی مادرزادی مفصل زانو
در رفتگی مادرزادی مفصل زانو

در رفتگی مادرزادی زانو یک بیماری نادر است که در آن یک یا هر دو زانوی نوزاد امتداد طبیعی را ندارد. در این بیماری ساق در مفصل زانو در جهت عکس و به سمت بالا خم شده است.

نوزادان مبتلا به این ناهنجاری مادرزادی معمولا بصورت بریچ یعنی با پا متولد میشوند. این نوزادان ممکن است ناهنجاری های مادرزادی دیگر مانند در رفتگی مادرزادی مفصل ران یا کلاب فوت (پا چنبری) هم داشته باشند.

در این بیماران معمولا تاندون چهارسر سفت و کوتاه و غیر قابل انعطاف است و رباط های جانبی زانو هم سفت و کوتاه میشوند. در این بیماری ممکن است استخوان کشکک تشکیل نشده باشد و زانو ممکن است به طرفین هم انحراف داشته باشد ( والگوس یا واروس). این بیماری در بچه های مبتلا به میلومننگوسل و آرتروگریپوز بیشتر دیده میشود.

 بیماری ممکن است به سه صورت دیده شود

هیپراکستانسیون زانو Knee hyperextension : که به آن رکورواتوم مادرزادی زانو Congenital recurvatum of the knee هم میگویند. در این نوع از بیماری کندیل های تیبیا واستخوان ران در مفصل زانو در کنار هم هستند ولی زانو به عقب رفته است. این نوع از بیماری شایعترین نوع آن است

نیمه دررفتگی مفصل زانو Subluxation : در این بیماری، کندیل های تیبیا نسبت به کندیل های استخوان ران کمی جابجا شده اند ولی هنوز قدری با هم تماس دارند.

در رفتگی کامل Dislocation : در این نوع از بیماری ارتباط کندیل های تیبیا و استخوان ران در مفصل زانو بطور کامل از بین رفته است.

 درمان اکثر بچه ها با استفاده از روش های غیر جراحی موفقیت آمیز است.

فهرست