3,008
3 دقیقه

تاندونیت کلسیفیک چست

  1. خانه
  2. مطالب
  3. تاندونیت کلسیفیک چست
میکروسکوپی

تاندونیت کلسیفیک

رسوب کلسیم در تاندون های شانه موجب التهاب در آنها و بدنبال آن بروز درد میشود. این بیماری بیشتر در افراد بالای ۴۰ سال دیده میشود.

در بیماری تاندونیت کلسیفیک Calcific tendonitis که به آن تاندینیت کلسیفیک هم میگویند کلسیم در تاندون های روتاتور کاف رسوب میکند. روتاتور کاف تعدادی عضله در اطراف شانه هستند که به سر استخوان بازو چسبیده و آنرا در داخل حفره گلنوئید پایدار نگه میدارند. عضلات روتاتور کاف شامل چهار عضله سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس مینور و ساب اسکاپولاریس است. رسوب کلسیم در این بیماری بیشتر در تاندون عضله سوپرااسپیناتوس ایجاد میشود.

تاندونیت کلسیفیک به دو صورت در شانه ایجاد میشود.

  با افزایش سن جریان خون روتاتور کاف کاهش یافته و بدنبال آن تاندون ضعیف میشود. بدنبال این ضعف با هر حرکتی که در شانه ایجاد میشود رشته های تشکیل دهنده تاندون ریش ریش و خراب شده و در آنها پارگی هایی ایجاد میشود که در ابتدا ظریف و میکروسکوپی است و بتدریج این پارگی ها بیشتر و بیشتر میشوند. بدن سعی میکند این پارگی ها را ترمیم کند ولی در حین روند ترمیم املاح کلسیم بر روی تاندون رسوب میکنند.

  به عللی تاندون روتاتور کاف ملتهب میشود. بدنبال این التهاب املاح کلسیم در تاندون رسوب میکنند. بعد از مدتی این کلسیم به توسط خود بدن مجددا جذب میشود. در حین جذب کلسیم حداکثر درد در ناحیه شانه ایجاد میشود. در این زمان است که التهاب تاندون بتدریج کم شده و بهبود میابد.

در حین رسوب کلسیم دردی در ناحیه شانه وجود ندارد و یا درد خفیف است و درد زمانی شروع میشود که بدن شروع به باز جذب آن میکند. درد شانه در این بیماران موجب میشود بیمار شانه خود را کمتر حرکت دهد. این درد در حرکات شانه مثل بالا بردن دست به بالای سر بیشتر میشود. درد ممکن است آنقدر شدید شده که مانع خوابیدن فرد شود.

تاندونیت کلسیفیک چست

  1. خانه
  2. مطالب
  3. تاندونیت کلسیفیک چست
میکروسکوپی
فهرست