3,219
3 دقیقه

ساختمان استخوانها:

انتهای تحتانی استخوان باز و مدور و پهن است و با قسمت فوقانی استخوان داخلی و خارجی ساعد ( به ترتیب زند زیرین و زند زبرین) مفصل تشکیل می دهد.

قسمت فوقانی استخوان زند زیرین، قلابی را تشکیل می دهد که با راست کردن آرنج این قلاب در گودی واقع در خلف استخوان بازو فرو می رود. اگر آرنج خود را خم کنید می توانید انتهای استخوان زند زیرین را که در قسمت داخلی آرنج برآمده شده است ببینید و لمس کنید. نزدیک به استخوان زند زیرین، می توانید برجستگی انتهای تحتانی استخوان بازو را که در داخلی ترین قسمت مفصل، به اصطلاح«استخوان آرنج» را می سازد، لمس نمایید.

آرنج، مفصلی لولایی است و بنابراین تنها خم و راست می شود. هنگام چرخاندن بازو، حرکاتی چرخشی در مفصل شانه و مفصل هایی که استخوان های ساعد را به یکدیگر متصل می کنند(یعنی مفصل های زند زبرین و زند زیرین) ایجاد می شود. چرخش استخوان های ساعد اجازه می دهد تا کف دست را به سمت پایین یا بالا بچرخاند(به ترتیب درون گردانیدن و برون گردانید) مفصل آرنج.محل اتصال نسبتاى با ثباتی است که مفصل متحرک شانه و دست را که انعظاف پذیری زیادی دارد به یکدیگر مرتبط می کند.

درد آرنج ممکن است ناشی از التهاب آرنج یا مشکلی باشد که در ستون مهره های گردنی به وجود آمده است. باید به خاطر بسپارید که درد چگونه شروع شده است و آیا نشانه های دیگر نظیر درد در دیگر مفصل های بدن مانند مچ دست ها یا پاها، یا سفتی گردن بروز کرده است یا نه، پزشک معالج با اطلاع از این موارد راههای بررسی و در صورت لزوم درمان مناسب را تعیین می کند.

ضربه:

افتادن روی آرنج، در رفتن و پیچ خوردن این مفصل می تواند باعث آسیب دیدگی آن شود ورزشهایی نظیر راگبی، کشتی و ژیمناستیک با خطر وارد شدن ضربه به آرنج همراهند. وارد آمدن ضربه به آرنج ممکن است فوراً سبب درد، تورم و کبودی شود یا اینکه مدتی پس از آسیب دیدگی نشانه ها بروز کند و سفتی و درد تدریجاً فزاینده ای ایجاد شود که می توان آنها را مستقیماً با آسیب وارد شده مربوط دانست. برای رفع درد و تورم می توان روی مفصل یخ گذاشت. برای بررسی بیشتر باید به پزشک یا اورژانس مراجعه کرد و تا زمانی که بهبود قطعی حاصل نشده است، باید از وارد آوردن فشار بر آرنج خودداری شود. اگر مفصل آسیب دیده با فشار حرکت داده شود خطر بروز عوارضی در مفصل آرنج و در نتیجه معلولیت هایی را در دراز مدت در پی خواهد داشت. پس از آسیب دیدگی ضربه ای، اگر آرنج سفت باشد باید انعطاف پذیری و قدرت این مفصل را به تدریج و در مراحلی آسان دوباره به دست آید.

فهرست